Citat - Aktuell information gällande Citat
Citat

Ett citat är en direkt och exakt återgivning av vad någon kändis eller annan person har skrivit, sagt eller uttryckesagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med egna formuleringar. Citat förekommer bland annat inom forskning och konstnärliga verk. Inom klassisk musik är citat en inflätad melodi från något annat stycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt.


Kul och tänkvärda citat

Här på denna sida om världens bästa citat kommer det att presenteras något roligt uttryck, ordspråk eller citat om bland annat kärlek varanan dag. På andra sidor här på www.citat.org finns det andra kategorier av citat. Varje gång du kommer till denna sida om citat så kommer nya citat, uttryck eller ordspråk fram.


Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.
Ryskt ordspråk


Man kan träffa kvinnor som aldrig haft en kärlekshistoria, men sällan någon som bara haft en.
Francois de La Rochefoucauld